Eco Miles Klimakompensasjon

Gjør reisen din mer miljøvennlig

Hos WEX Europe Services mener vi at bærekraft betyr å bidra til at kundene våre skal kunne gjøre vår verden bedre. Vi har gått sammen med WeForest, en veldedig organisasjon som arbeider med gjenplantningsprosjekter rundt om i verden, for å gi en enkel og virkningsfull løsning for å redusere bedrifters innvirkning på miljøet.

Hva er klimakompensasjon?

Klimakompensasjon er en internasjonalt anerkjent metode for å balansere ut – eller kompensere for – uunngåelige karbondioksid (CO2) -utslipp ved å investere i prosjekter som reduserer nivået av CO2 i atmosfæren, for eksempeltreplanting. Over tid vil disse prosjektene kompensere for mengden CO2 bedrifter slipper ut.

Enkelt sagt betyr kompensering av et tonn CO2 at det blir mindre CO2 i atmosfæren enn det ellers ville vært fordi CO2-mengden blir absorbert av trærne som har blitt plantet.

Ved å velge å kompensere for CO2-utslippene dine gjennom Eco Miles, vil du støtte prosjekter som gir tilbake til miljøet på globalt nivå.

Hva er fordelene med Eco Miles?

Fremveksten av rangeringer over globale bedrifters bærekraftighet, viser at det er et økende press på organisasjoner til å måle og redusere sin innvirkning på miljøet.

Eco Miles:

  • Er kostnadseffektivt og har stor innvirkning på miljøet
  • Leverer ekte, verifiserte utslippsreduksjoner
  • Er enkelt og umiddelbart

Eco Miles gir din bedrift muligheten til å:

  • Støtte den globale utfordringen til å redusere CO2
  • Skille seg ut fra mindre ansvarlige bedrifter og merkevarer
  • Inspirere arbeidsstyrken din til å engasjere seg i karbonreduksjonstiltak

Hvordan fungerer Eco Miles?

Klimakompensasjon gjennom skogprosjekter er det primære fokuset til Eco Miles. Dette gjør vi gjennom vårt partnerskap med WeForest, en veldedig organisasjon som vurderer, overvåker og implementerer gjenplantningsprosjekter rundt om i verden.

Vi tror at trær er den beste løsningen for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren og reversere den globale oppvarmingen:

  • Skoger balanserer jordens vannsyklus – essensielt for å avkjøle klimaet vårt
  • Skoger spiller en viktig rolle i å stabilisere klimaet ved å suge CO2 ut av atmosfæren og lagre det i jord og biomasse
  • 50% av biomassen i et tre er karbon, noe som betyr at de fungerer som “karbonvask”, med mindre treet faller over eller blir brent
  • Globalt estimeres skogene å inneholde mer CO2 enn atmosfæren

WeForest samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og frivillige organisasjoner for å utvikle målbare prosjekter for skogplanting som viser hvordan det er mulig å mobilisere lokalsamfunn og revitalisere nedbrutt jord. Den veldedige organisasjonen utvikler et nettverk av små og store selskaper over hele verden, slike som WEX Europe Services, som har forpliktet seg til å hjelpe.

Klimakompensasjon gjennom Eco Miles lar oss velge mellom en rekke WeForest-prosjekter som er designet for å beskytte miljøet og bevare skogsområder.