Gebyr oversikt

Type Gebyr Beløp Beskrivelse Frekvens/Hyppighet Betaling Effektiv dato
Kort NOK 15 / NOK 180 Månedlig kortgebyr Månedlig eller pr år Pr utsendte kort 01.02.20
Mistet/ Stjålne / Ødelagte kort/ Erstatningskort NOK 120 Utstedelse av erstatningskort På forespørsel Pr kort 01.12.16
Papirfaktura NOK 80 Utskrift- og utsendelsesgebyr, ingen gebyr for faktura via email. Pr faktura Pr faktura/på forespørsel 01.01.21
Kvitterings kopi NOK 100 Gebyr som dekker kostnader knyttet til innhenting av kopi. Pr kopi Pr konto 01.12.16
Administrasjonsgerbyr ved avvist avtalegiro NOK 140 Ved avvist avtalegiro, vil det komme et administrasjonsgebyr i tillegg til utestående beløp på den avviste fakturaen. Pr avviste avtalegiro Pr avviste avtalegiro 01.12.16
Forsinket Betaling NOK 140 Til dekning av utgifter i forbindelse med forsinket betaling for kunder uten avtalegiro. Pr gang Pr konto 01.12.16
Kjøp av øvrige varer opp til 20% For åpning for kjøp av ikke drivstoffrelaterte varer i kortet vil det bli lagt til en tilleggsavgift på opp til 20%. Pr kjøp/transaksjon Pr kjøp 01.12.16
Service gebyr for drivstoff-kjøp opp til 2% Gebyr for prosessering av kjøpstransaksjoner. Pr kjøp/transaksjon Pr kjøp 01.12.16
Transaksjonsforespørsel NOK 100 Skal dekke utgiftene relatert til innhenting av transaksjonsoversikt for kunde eller kort. På forespørsel Pr konto 01.12.16
Tolltransaksjoner opp til 5% Administrasjonsgebyrer knyttet til motorvei betalingstjenester. Pr transaksjon Pr kjøp 01.03.16
Eco Miles opp til NOK 18 Pr kort Brukes på alle kontoer som del av karbonkvoteskjemaet. Månedlig Pr Kort 01.06.17
Administrasjonsgebyr NOK 180 Brukes på kontoer som har notert mindre enn 300 liter drivstoff i den foregående måneden. Månedlig Pr konto 01.01.21
Inaktivitetsgebyr NOK 400 Brukes på kontoer som ikke har hatt noen korttransaksjoner de siste 3 måneder. Kvartal Pr konto 01.07.19

Merk: Beløpene som fremkommer i denne tabellen representerer det maksimale beløp WEX Europe Services AS kan belaste. Faktisk beløp kan variere fra kunde til kunde
*Beløpene som fremkommer er eks. MVA