Vilkår og betingelser gjelder - WEX Europe Services

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Vilkår og betingelser gjelder

  • Priser indikerer hvor mye en kunde ville spare per år ved å bruke et av drivstoffkortene fra WEX Europe Services
  • Priser over utgjør ikke et tilbud fra WEX Europe Services og tar ikke ukentlige variasjoner i drivstoffpris med i betraktning
  • Priser inkluderer ikke ekstragebyrer eller andre transaksjoner for ikke-drivstoffrelaterte produkter
  • Priser er begrenset til kun diesel-tjenester og er basert på en rabatt på pumpeprisen levert av WEX Europe Services i forhold til typisk pumpepris i Norge. Faktiske prisbesparelser kan variere avhengig av kundens beliggenhet i Norge og kundeavtale

Fikk du svar på spørsmålet ditt?

RELATERTE SPØRSMÅL

ANDRE MÅTER WEX KAN HJELPE DEG PÅ