Termes et conditions | Wex Europe Services

Card Secure – Hoe het werkt

Alle actieve kaarten waarvan alle accountbetalingen up-to-date zijn, zijn inbegrepen in het aanbod.

Elke maand worden kosten in rekening gebracht voor elke actieve kaart op uw account.

Als een kaart is verloren of gestolen, zullen we u nadat u dit aan ons hebt gemeld niet factureren voor transacties tot en met 20.000 liter brandstof. Transacties zijn alleen beperkt tot brandstoftransacties, alle andere producten die worden gekocht, worden nog steeds aan u gefactureerd.

Als een kaart is verloren of gestolen, neem dan telefonisch, schriftelijk via e-mail of via het online portaal contact met ons op met de gegevens van de kaart.

Zodra u ons op de hoogte hebt gebracht dat de kaart verloren of gestolen is, bent u niet langer aansprakelijk voor brandstoftransacties met de kaart.

Card Secure zal echter ongeldig zijn als er bewijs is van fraude of samenspannen door u of uw werknemers, of als transacties zijn geverifieerd met de pincode.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor transacties nadat u ons hebt gemeld dat de kaart is verloren of gestolen. We zullen u op de hoogte brengen van transacties sinds de melding, waarna u een referentienummer van het misdrijf moet verkrijgen. Als het referentienummer van het misdrijf niet binnen 21 dagen na de transactie wordt ingediend bij WEX, worden de transacties volledig aan u gefactureerd.

Card Secure is een volledig vrijwillig productaanbod en er is geen verplichting om dit bij WEX aan te schaffen.

Card Secure wordt samen met onze algemene voorwaarden die te vinden zijn op aangeboden. Als u niet wilt profiteren van dit aanbod, ga dan naar wexeuropeservices.com/cs-afmelden