Eco Miles Compensatie Van Koolstofuitstoot

Verminder de impact van uw CO2-uitstoot

Bij WEX Europe Services zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid ook betekent dat we onze klanten helpen om onze wereld beter te maken. Daarom zijn we partner geworden van WeForest, een goed doel dat werkt aan het herbebossingsprojecten over de hele wereld, om aan de klanten van ESSO CARD™ een simpele manier te geven om zonder gedoe hun impact op het milieu te verminderen.

Wat is compensatie van CO2-uitstoot?

De compensatie van koolstofuitstoot is een internationaal erkende manier om een tegengewicht te vormen voor de onvermijdelijke uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door te investeren in projecten die het CO2-niveau in de atmosfeer verminderen, bijvoorbeeld door het planten van bomen. Deze projecten compenseren op termijn de hoeveelheid CO2 die bedrijven produceren.

Simpel gesteld, de compensatie van een ton CO2 betekent dat er zich een ton minder CO2 in de atmosfeer zal bevinden dan voorheen, omdat de hoeveelheid CO2 werd geabsorbeerd door de geplante bomen.

Door ervoor te kiezen uw CO2-uitstoot te compenseren met Eco Miles, zult u projecten ondersteunen die op globaal niveau waarde zullen leveren aan het milieu.

De voordelen van Eco Miles

Het verschijnen van globale duurzaamheidsrangschikkingen toont de verhoogde druk op organisaties om hun impact op het milieu te meten en te verminderen.

Eco Miles:

  • Is kostenefficiënt en geeft een hoge impact
  • Kan echte, geverifieerde verminderingen leveren
  • Is eenvoudig en direct

Eco Miles geeft uw bedrijven de mogelijkheid om:

  • Steun te geven aan de globale uitdaging om CO2 te verminderen
  • Zich van minder verantwoordelijke merken te onderscheiden
  • Uw mensen te inspireren zich te engageren voor activiteiten die de uitstoot van koolstof verminderen

De werking van Eco Miles

De primaire focus van Eco Miles is de compensatie van koolstof door bebossingsprojecten door ons partnership met WeForest, een goed doel dat herbebossingsprojecten over de hele wereld beoordeelt, opvolgt en implementeert.

We zijn ervan overtuigd dat bomen de beste oplossing zijn om koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen en de globale opwarming om te keren:

  • Bossen brengen de watercyclus van de aarde in evenwicht en dit is essentieel voor de afkoeling van het klimaat
  • Bossen spelen een vitale rol in de stabilisatie van het klimaat door het absorberen van CO2 uit de atmosfeer te halen en het in de bodem en de biomassa te brengen
  • 50% van de biomassa van een boom bestaat uit koolstof wat betekent dat het een koolstofopslagplaats is (tenzij de boom verrot of verbrand wordt)
  • Er wordt aangenomen dat bossen globaal gezien meer CO2 bevatten dan de atmosfeer

WeForest werkt samen met gemeenschappen, organisaties en NGO’s bij het ontwikkelen van herbebossingsprojecten op maat en toont aan dat het mogelijk is om gemeenschappen te mobiliseren en om vervuilde bodem gezond te maken. Het goede doel ontwikkelt over de hele wereld een netwerk van kleine en grote bedrijven, zoals WEX Europe Services, die zich hebben geëngageerd om acties te ondernemen.

Compensatie via Eco Miles laat ons toe om te kiezen uit een aanbod van projecten van WeForest, die ontworpen zijn om het milieu te beschermen en de bossen in stand te houden. U zult dus helpen om nieuwe bossen en wouden over de hele wereld aan te planten.